اخبار

گزارش تورم ایران

گزارش تورم ایران
1402/01/28

 اقتصاد ایران سالهاست آزمایشگاه نظریه های اقتصادی ست. موافقان و مخالفان سالهاست این جمله فریدمن را به چالش میکشند، در حالی که تورم و روابط بی رحم اقتصاد ، بدون توجه به خواستگاه فکری ما ، اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار میدهد، از رفاه ما می کاهد و هر روز شرایط زندگی را برای بخش بزرگی از جامعه ایران سخت و سخت تر میکند. در زمان نگارش این گزارش ، نرخ تورم اعلامی ایران در حال رکوردشکنی است و ما قصه این شرایط را روایت میکنیم.
تورم یکی از مهم ترین شاخص های اقتصاد کلان است که کشورهای مختلف در سالهای اخیر موفق به کنترل آن شده اند ، اما ایران همچنان با این مشکل قدیمی دست و پنجه نرم میکند. تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد ، شاخصی است که تمام افراد جامعه به طور مستقیم آن را حس میکنند و ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیتهای اقتصادی دارد. همچنین نوسانات نرخ تورم به عنوان شاخص نااطمینانی بر فعالیتهای بنگاههای اقتصادی تأثیر دارد . افزایش نوسانات نرخ تورم موجب کاهش قدرت پیش بینی نرخ تورم آینده توسط فعالان اقتصادی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده میشود .در اهمیت این شاخص میتوان به این نکته اشاره کرد که در اکثر کشورهای دنیا ، سیاستمداران معمولاً با وعده های مبارزه با تورم در انتخابات شرکت میکنند و پیروز میشوند.
اقتصاد ایران پنج دهه است که تورم دو رقمی را تجربه میکند و به جز معدود سال هایی ،همواره بحران تورم و افزایش قیمتها بلای جان مردم و دغدغه اصلی سیاست گذاران بوده است. تورم در اقتصاد ایران نه آن اندازه زیاد است که رفع و علاج آن با تکیه بر دانش علم اقتصاد را به سیاست گذاران تحمیل کند (همانند ترکیه در سال ۲۰۰۱ ) و نه آن اندازه کم است که آثار رفاهی و نااطمینانی آن معضلی برای اقتصاد نباشد. به این تورم، تورم مزمن میگوییم: تورمی که سالهاست اقتصاد ایران را عذاب میدهد و گویا امیدی به رهایی از آن نیز وجود ندارد.
بررسی جداگانه تورم و نرخ ارز و بررسی جداگانه نرخ ارز و سیاستهای خارجی و تجاری در اقتصاد ایران ممکن نیست. تأثیرات همزمان این متغیرها بر یکدیگر و پاسخهای سیاست گذار به هر یک بر روی سایر متغیرها تأثیرگذار است. در این گزارش مباحث ارزی و تجارت خارجی فقط به ضرورت مورد اشاره قرار گرفته است.
در ادامه، ابتدا وضعیت متغیرهای بخش اسمی اقتصاد ایران و مهمترین شاخص آن یعنی تورم بررسی میشود . سپس با توضیح متغیرهای پولی و نقدینگی ، تغییرات آنها در طول زمان و همبستگی آنها با سطح قیمتها بررسی میشود .در انتها با توجه به روند متغیرهای پولی، سناریوهای محتمل و پیش روی اقتصاد ایران ارائه شده است.

جهت دانلود گزارش تورم ایران به بخش زیر مراجعه نمایید



فایل ها