اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد

 اتاق خراسان شمالي در مرداد ماه 86 عملاً شروع به فعاليت نمود با همكاري وهمراهي وهمدلي هيأت نمايندگان وهيأت رئيسه ، الحمداله يكي از اتـاقهاي فعال وصاحب نظر در بين اتاقهاي تازه تأسيس وحتي بين بعضي از اتاقهاي قديمي به تأييد واذعـان قسمتهاي مختلف اتاق ايران از لحاظ عملكرد و نقطه نظرات و پيشنهادات و حضور فعال در مجـامع بين المللي و داخلي به شمار مي آيد. 
دکتر پیمان مولوی به دعوت اتاق بجنورد سمیناری را تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی شرکتها با حضور با حضور سید احمد موسوی رییس کمیسیون صنعت و معدن، محمد خاکی نایب رییس اتاق لرستان و جمعی ار مدیران، اعضاء هیئت مدیره، کارشناسان ارشد و کارشناسان بانک ها و سازمان های دولتی و خصوصی در محل سالن کنفرانس این اتاق برگزار نمودند.

بیشتر از این سمینار بخوانید:
برگزاری سمینار سرمایه گذاری خارجی شرکتها در اتاق بجنورد

آكادمي تامين مالي و سرمايه گذاري مولوي به همت اتاق بازرگاني ايران ، خراسان شمالي، بجنورد روز شنبه 14 مرداد ماه 1396 سمیناری تحت عنوان سرمايه گذاري خارجي پروژه ها به سخنرانی دکتر پیمان مولوی برگزار نمود.
دکتر مولوی با اشاره به این سوالها که آيا...