وبینار بررسی تخصصی بازار طلا در سال ۲۰۲۲ (با رویکرد روندهای مهم بنیادی ایران و جهان)

وبینار بررسی تخصصی بازار طلا در سال ۲۰۲۲ (با رویکرد روندهای مهم بنیادی ایران و جهان)


 توضیحات وبینار
طلا همواره مهم بوده و بیش از ۲۰۰۰ سال است که در DNA انسان رسوخ یافته است،برای سرمایه گذاری، پس انداز، حفظ ارزش قدرت خرید و هنر و زندگی.
برای اولین بار قصد داریم این بازار را به صورت بنیادی در اکادمی مولوی بررسی کنیم تا از زوایای مختلف داخلی و خارجی بدان پرداخته شود!
 

موضوعات مورد بررسی در این وبینار:
* به بازارهای جهانی طلا سر می زنیم
* به مکانیزم قیمت گذاری جهانی ان دقت میکنیم
* عوامل تاثیر گذار بر روی طلا را بررسی میکنیم
* تاثیر بین بازارها را بر طلا می بینیم
* سیاستهای جدید فدرال رزرو در بازار طلا چگونه تاثیر می گذارد؟
* در ایران چگونه روی طلا سرمایه گذاری کنیم یا پس انداز؟
* طلای خام یا صندوق سرمایه گذاری طلا؟
* تاثیر بازارهای داخلی از جمله ارز بر روی طلا چگونه است؟


📌وبینار بررسی تخصصی بازار طلا در سال ۲۰۲۲ ( با رویکرد روندهای مهم بنیادی ایران و جهان)

⏰جمعه ۲۶ آذر ۱۴۰۰
⏰ساعت ۱۸ الی ۲۰ 

جهت ثبت نام در وبینار وارد لینک زیر شوید