سمینارها

آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی در اتاق بازرگانی اراک برگزار کرد

آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی در اتاق بازرگانی اراک برگزار کرد
1397/05/21

نشست مذاکرات تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی با رویکرد مذاکره با هیاتهای بین المللی,
,

 آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در روز چهارشنبه مورخ 17 مرداد نشستی تحت عنوان مذاکرات تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی با رویکرد مذاکره با هیاتهای بین المللی با موفقیت برگزار کرد
شرکتهای ایرانی بعد از برجام یک فرصت کوتاه اما مهم را از دست دادند، نه برنامه ای برای هیاتهایی که می آمدند و در ان زمان ایران را بهشت سرمایه گذاری میدیدند داشتند و نه علاقه ای به برنامه ریزی برای مذاکرات آتی، هیات ها آمدند و رفتند اما از دلش آنچه که باید می شد میسر نشد ، 
دکتر مولوی به نکاتی در خصوص لزوم یادگیری اصول مذاکرات تامین مالی در کشوری که رتبه اعتباری ضعیفی دارد و ریسکهایش بالاست ، در خصوص کاهش ریسک های سرمایه گذاری ، نحوه مشارک، ترغیب و ... اشاره کرد
ایشان امیدوار بودند روزی همانند هیات های بین المللی که با برنامه وارد ایران می شوند و اهداف خود را دنبال می کنند ما هم افراد کار آزموده ای در شرکتهایمان برای برنامه ریزی تخصصی تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم