اخبار

اتلاف منابع کشور با ادامه سیاست ارز4200 (گفتگو پیمان مولوی با «اکوانتخاب» )

اتلاف منابع کشور با ادامه سیاست ارز4200 (گفتگو پیمان مولوی با «اکوانتخاب» )
1400/10/06

 اتلاف منابع کشور با ادامه سیاست ارز4200

به گزارش «اکوانتخاب»، لایحه بودجه 1401 بدون ارز4200 تومانی تحویل مجلس داده شد و احتمالا در روزهای اخر حیات این ارز پرحاشیه قرارداریم. محسن رضایی معاونت اقتصادی رئیس جمهور در روزهای گذشته خبر از حذف این ارز و اعطای یارانه 800 هزارتومانی به مردم داد. این موضوع موافقان و مخالفان بسیاری را به همراه داشت. برخی معتقد بودند که سال 98 هم پس از گرانی بنزین قرار بر افزایش یارانه و تخصیص یارانه معیشتی به خانوارها بود اما پس از گذشته دو سال اتفاقی در یارانه و قدرت خرید مردم صورت نگرفته است. موافقان این طرح هم به ابعاد فسادزا و رانتی این افزایش قیمت می‌پردازند. میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بهای کالاهایی که از ارز 4200تومانی استفاده می‌کردند بیش از 160درصد افزایش یافته و به اهداف خود نرسیده است.

درخصوص حذف ارز 4200تومانی و پرداخت یارانه نقدی توسط دولت، «پیمان مولوی» عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با «اکوانتخاب» اظهارکرد: در چندوقت اخیر هیچگونه تحلیل یا پژوهش مستقل در راستای تبعات حذف ارز 4200تومانی در اقتصاد ایران مشاهده نشده است. دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها به موضوع از منظر علمی ورود نکردند و بسیاری از افراد با تعدادی یافته علمی که شاید هم صحیح نباشد درخصوص ارز 4200 تومانی اظهار نظر کردند.

وی افزود: بنده مخالف حذف ارز4200 تومانی هستم و باید سریعا این ارز حذف شود. اما سیاست حمایتی دولت پس از حذف این ارز نامشخص و مبهم است و برگرفته از تحقیق علمی نیست. ادامه ارز 4200 تومانی برای کشور منفعتی جز اتلاف منابع ندارد. گروهی که مخالف حذف ارز ترجیحی هستند باید هرچه زودتر این تبعات را مشخص کنند و در مورد آن به گفتگو بپردازند. برای مثال در چندسال گذشته آیا قیمت مرغ ثابت مانده با اینکه از ارز 4200 تومانی بهره‌مند می‌شد. این ارز باید تاثیراتی از خود نشان می‌داده که روند تخصیص آن ادامه پیدامی‌کرد اما همواره هیچگونه نفعی از ارز ترجیحی به اقتصاد و مردم نرسیده است.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران بیان کرد: هرگونه یارانه‌ای که به مردم داده می‌شود باید با نوسانات دلار همراه باشد و مدت زمانی هم برای تخصیص این یارانه‌ها مشخص شود زیرا اقتصاد می‌بایست در این مدت زمان معین رشد کند و قدرت خرید مردم را به روال عادی خود برگرداند. دولت باید یارانه‌ای که به صورت غیرمستقیم تخصیص می‌داده را مستقیما و درچهارچوب زمانی مشخص به حساب مردم واریز کند تا قدرت خرید مردم جبران شود. کاش چند پژوهشکده مستقل در این زمینه اقداماتی را انجام دهند و عدد 800 هزارتومان را آنالیز کنند که آیا برای جبران قدرت خرید مردم مناسب است یا خیر.